prezentare cabinet
specialitati si servicii medicale
medici
album foto
informatii contact
articole
 

 
ATENTIE Informatii utile!
CURSURI
ASOCIATIA HELICOMED
Nou - masterat de LOGOPEDIE PEDIATRICA in IASI
Programul pentru pacienti
PARTENERI
Anunturi
 

ANUNTURI
  1. Anunt achizitie prestari servicii de informare si publicitate pentru proiectul "POSDRU/ 110/5.2/G/88371"
  2. Anunt achizitie echipamente IT pentru proiectul "POSDRU 110/5.2/G/88371"
  3. Anunt achizitie Servicii Audt Financiar pentru proiectul "POSDRU 110/5.2/G/88371"
  4. Anunt achizitie prestari servicii de informare si publicitate pentru proiectul "POSDRU/ 110/5.2/G/88108"
  5. Anunt achizitie echipamente IT pentru proiectul "POSDRU/ 110/5.2/G/88108"
  6. Anunt achizitie Servicii Audt Financiar pentru proiectul "POSDRU/ 110/5.2/G/88108"
  7. Anunt achizitie servicii de audit financiar
  8. Anunt achizitie echipamente IT
  9. Anunt achizitie servicii editare, tiparire, publicitate

Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 2. „Corelarea învătării pe tot parcursul vietii cu piata muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.3. „Acces si participare la formare profesională continuă”
Titlul proiectului: „Cresterea nivelului de calificare/recalificare a angajatilor din regiunea Nord – Est din sectorul sanitar si social”
Contract nr. POSDRU/ 108/2.3./G/83291

ANUNŢ ACHIZIŢIE  SERVICII AUDIT FINANCIAR
           
Data publicării anuntului:08.03.2012
1.Informaţii achiziţie: Asociaţia „HELICOMED” publică prezentul anunţ pentru atribuirea contractului de achiziţie servicii audit financiar cod CPV:79210000-9
2. Procedura pentru efectuarea achiziţiei: cercetarea pieţei / studiu pieţei
3. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut
4. Specificaţii tehnice:
- Servicii de audit financiar

Serviciile vor fi prestate pe parcursul a 24 luni, la cererea achizitorului.
Plata se va efectua concomitent cu prestarea serviciilor .
5. Modul de obţinere a documentaţiei de atribuire: la punctul de lucru al Asociaţiei HELICOMED din Iaşi, Str. Cucu, nr.18, bl.D8-1, tronson1, et.1 sau prin email: asociatiahelicomed@yahoo.com
6. Data limită pentru solicitarea clarificărilor 14.03.2012, orele 15,00  ;
7. Modul de trimitere a ofertelor: la punctul de lucru al Asociaţiei HELICOMED din Iaşi, Str. Cucu, nr.18, bl.D8-1, tronson1, et.1 .
8. Data şi ora limită pentru depunere a ofertelor: 14.03.2012, ora  15,00
9.Data limită pentru primirea solicitărilor de clarificări: 13.03.2012  ora limită 15,00
   Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: 14.03.2012 ora limită 13,00
10. Data şi ora pentru deschiderii ofertelor : 14.03.2012, ora 16,00

Toate persoanele interesate sunt rugate să trimită ofertele la adresa din Iaşi, Str. Cucu, nr.18, bl.D8-1, tronson1, et.1 . Orice informaţii suplimentare cu privire la achiziţie pot fi solicitate prin email sau la sediul achizitorului. Persoana de contact: Burlea Georgeta, telefon 0232/217.666, email asociatiahelicomed@yahoo.com.Copyright © 2008 - 2018 Helicomed | ANPC