prezentare cabinet
specialitati si servicii medicale
medici
album foto
informatii contact
articole
 

 
ATENTIE Informatii utile!
ASOCIATIA HELICOMED
Programul pentru pacienti
PARTENERI
Anunturi
 


ANUNTURI
  1. Anunt achizitie prestari servicii de informare si publicitate pentru proiectul "POSDRU/ 110/5.2/G/88371"
  2. Anunt achizitie echipamente IT pentru proiectul "POSDRU 110/5.2/G/88371"
  3. Anunt achizitie Servicii Audt Financiar pentru proiectul "POSDRU 110/5.2/G/88371"
  4. Anunt achizitie prestari servicii de informare si publicitate pentru proiectul "POSDRU/ 110/5.2/G/88108"
  5. Anunt achizitie echipamente IT pentru proiectul "POSDRU/ 110/5.2/G/88108"
  6. Anunt achizitie Servicii Audt Financiar pentru proiectul "POSDRU/ 110/5.2/G/88108"
  7. Anunt achizitie servicii de audit financiar
  8. Anunt achizitie echipamente IT
  9. Anunt achizitie servicii editare, tiparire, publicitate

Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 2. „Corelarea învătării pe tot parcursul vietii cu piata muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.3. „Acces si participare la formare profesională continuă”
Titlul proiectului: „Cresterea nivelului de calificare/recalificare a angajatilor din regiunea Nord – Est din sectorul sanitar si social”
Contract nr. POSDRU/ 108/2.3./G/83291

ANUNŢ ACHIZIŢIE  SERVICII AUDIT FINANCIAR
           
Data publicării anuntului:08.03.2012
1.Informaţii achiziţie: Asociaţia „HELICOMED” publică prezentul anunţ pentru atribuirea contractului de achiziţie servicii audit financiar cod CPV:79210000-9
2. Procedura pentru efectuarea achiziţiei: cercetarea pieţei / studiu pieţei
3. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut
4. Specificaţii tehnice:
- Servicii de audit financiar

Serviciile vor fi prestate pe parcursul a 24 luni, la cererea achizitorului.
Plata se va efectua concomitent cu prestarea serviciilor .
5. Modul de obţinere a documentaţiei de atribuire: la punctul de lucru al Asociaţiei HELICOMED din Iaşi, Str. Cucu, nr.18, bl.D8-1, tronson1, et.1 sau prin email: asociatiahelicomed@yahoo.com
6. Data limită pentru solicitarea clarificărilor 14.03.2012, orele 15,00  ;
7. Modul de trimitere a ofertelor: la punctul de lucru al Asociaţiei HELICOMED din Iaşi, Str. Cucu, nr.18, bl.D8-1, tronson1, et.1 .
8. Data şi ora limită pentru depunere a ofertelor: 14.03.2012, ora  15,00
9.Data limită pentru primirea solicitărilor de clarificări: 13.03.2012  ora limită 15,00
   Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: 14.03.2012 ora limită 13,00
10. Data şi ora pentru deschiderii ofertelor : 14.03.2012, ora 16,00

Toate persoanele interesate sunt rugate să trimită ofertele la adresa din Iaşi, Str. Cucu, nr.18, bl.D8-1, tronson1, et.1 . Orice informaţii suplimentare cu privire la achiziţie pot fi solicitate prin email sau la sediul achizitorului. Persoana de contact: Burlea Georgeta, telefon 0232/217.666, email asociatiahelicomed@yahoo.com.Copyright © 2008 - 2019 Helicomed | ANPC